Grunnbok i historie

Gjør elevene til mer aktive lesere, skap engasjement og nysgjerrighet og hjelp dem med å forstå fagstoffet!

- nåtidsperspektiv – hvorfor dette er interessant for oss
- innsikt i ulike sider av historien
- innsikt i historikerens arbeids- og tenkemåter

Kjøp Grunnbok i historie

Oversikt og sammenheng
Grunnbok i historie skaper oversikt og sammenheng for elevene. Mange korte kapitler gjør at elevene kan lese historien langs ulike linjer. Kapitlene som hører naturlig sammen, viser til hverandre. Slik kan elevene enkelt finne fram til andre relevante kapitler, og dette legger til rette for fleksibel bruk av boka.

Korte kapitler
Hvert kapittel tar for seg et avgrenset emne knyttet til et begrep eller en hendelse. Elevene får innsikt i betydningen hendelsen hadde på samfunnsutvikling i samtiden og hvordan den preget utviklingen videre. Hvert kapittel tar også for seg konteksten som historien hører hjemme i.

Å tenke som en historiker
Elevene skal ikke bare lese om historie, men arbeide med faget. Både kapitlene og oppgavesidene gir elevene god trening i arbeide med historie. Elevene får innsikt i at historien endrer seg med spørsmålene vi og historikerne stiller til fortida.

Opptak av webinarer i historie

Se våre webinaropptak for inspirasjon og tips til undervisningen


Webinar VGS, 28. april 2022

Hvordan trekke aktuelle linjer i historie?
Her ser du opptaket fra vårens webinar for historielærere. Lars West Johnsen i samtale med Steingrímur Njálsson om folkemordbegrepet, og Astrid Sverresdotter Dypvik snakker om høyreekstremisme i Tyskland.


Webinar VGS,  17.mars 2021

Måneferden, vitenskapen og den kalde krigen: Hvordan vekke elevenes nysgjerrighet for nyere historie?
Se webinaret om hvordan få elevene engajsert i nyere historie med Steingrímur Njálsson, lærer på Oslo by steinerskole.
Steingrímur er en av forfatterne bak Grunnbok i historie, vårt nye læremiddel i historie laget for fagfornyelsen. 


Webinar VGS,  10.mars 2021

Sukker og slaver: Hvordan vekke elevenes nysgjerrighet for eldre historie?
Se webinaret om eldre historie med Siv Falang Gravem, lektor på Nesodden videregående skole.
Siv underviser i historie, engelsk og rettslære og har tidligere forsket på slaveri i Amerika i tidlig moderne tid. På dette webinaret deler hun sine erfaringer med å få elevene engasjert i eldre historie.