Webinaropptak: Hvordan trekke aktuelle linjer i historie?

Her ser du opptaket fra vårens webinar for historielærere. Lars West Johnsen i samtale med Steingrímur Njálsson og Astrid Sverresdotter Dypvik.

Opptak fra Steingrímurs samtale med Lars West Johnsen om folkemord i historieundervisningen.

Opptak fra Astrid Sverresdotter Dypviks samtale med Lars West Johnsen om høyreekstremisme i Tyskland.

 

Grunnbok i historie på Aschehoug univers

Aschehoug univers inneholder velskrevne artikler, utforskende oppgaver, engasjerende filmer, planleggingsverktøy, rapporter og mye mer. Her kan elevene gå i dybden, trene og utvide forståelsen sin. Som lærer får du gjennomarbeidet og godt innhold, tilrettelagt og strukturert for en aktiviserende undervisning. Vi fyller kontinuerlig på med innhold og funksjonalitet.