SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VIDEREGÅENDE

FOKUS samfunnskunnskap (2020)

Elevene kan fordype seg ved å søke kunnskap, bruke informasjon fra ulike kilder og gjøre en kritisk vurdering av kildene!

Hvorfor kjøpe FOKUS Samfunnskunnskap?

FOKUS Samfunnskunnskap legger særlig vekt på:

• perspektivmangfold
• kildekritisk tilnærming
• dybdelæring i alle kapitler
• elevnært språk

Vi har revidert markedslederen FOKUS Samfunnsfag i tråd med ny læreplan. Dybdelæring i samfunnskunnskap innebærer å søke mer og variert kunnskap om emnene. De nye kjerneelementene undring, utforsking, perspektivmangfold og samfunnskritisk tenkning er gjennomgående i FOKUS Samfunnskunnskap. Alle kapitlene har «utforsk»- oppgaver, hvor elevene kan fordype seg ved å søke kunnskap, bruke informasjon fra ulike kilder og gjøre en kritisk vurdering av kildene. Det aktuelle emnet peker dermed også til bokas fyldige metodekapittel. Medborgerskap, bærekraftig utvikling, identitet og livsmestring er selvfølgelig egne tema i boka.

Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...
Filtrer utvalget
Komponenttype
 1. Grunnbok
Filtrer utvalget
Filter
Filtrer utvalget
Filter
() ()
:
Fra kr 499
Filtrer utvalget
Filter
 1. FOKUS Sosiologi og sosialantropologi
  Grunnbok i programfaget sosiologi og sosialantropologi
  Lise Granlund Silje Førland Erdal
  FOKUS Sosiologi og sosialantropologi gjør elevene nysgjerrige på mennesker og samfunn ved å legge til rette for dybdelæring gjennom perspektivmangfold i bearbeidelsen av ulike tema. Med elevnært språk tar boka for seg caser fra virkeligheten, for eksempel et eget kapittel om 22. juli. Teorien som brukes i teksten, blir konkretisert på rosa sider i slutten av hvert kapittel.

  Denne revideringen inneholder flere oppgaver til hvert kapittel, i tillegg til at alle de tverrfaglige temaene i fagfornyelsen har fått en plass. Læremiddelet gir også elevene tips til hvordan de kan lære seg å være kildekritiske, og et eget kapittel støtter elevene i å utføre sin egen (ut)forskning.
  • Utgivelsesår: 28.05.2021
  • ISBN: 9788203319075
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Vg2, Vg3
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 440
  • Komponenttype: Grunnbok
  FOKUS Sosiologi og sosialantropologi
 2. Fokus Sosialkunnskap
  Lærebok. Sosialkunnskap for ST. Vg2/Vg3
  Anne Christine Grønlie Lise Granlund
  FOKUS Sosialkunnskap 2022 er revidert og nyskrevet etter læreplanverket for fagfornyelsen 2020. Boka er godt strukturert og skrevet i et elevnært språk. Fagstoffet støttes og presenteres med eksempler og teorier, noe som bidrar til å løfte det faglige nivået.
  • Utgivelsesår: 08.04.2022
  • ISBN: 9788203319525
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Vg2, Vg3
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 448
  • Komponenttype: Grunnbok
  Fokus Sosialkunnskap
Oppdaterer... Oppdaterer...