NORSK FOR UNGDOMSSKOLEN

På høyden (2018)

Språklig tilpassede tematekster i naturfag, samfunnsfag, norsk og KRLE!

Hvorfor kjøpe På høyden?

På høyden 8–10 gir nyankomne ungdommer

• grunnleggende norskopplæring
• tilpasset opplæring i skolefag for lettere overgang til ordinær opplæring
• livsmestring, medvirkning og demokratisk deltakelse
• struktur og pedagogisk tilrettelagt bildemateriale
• iinnlæring av begreper med klikkbare oversettelser på arabisk, dari, engelsk, farsi, somali, tigrinja, ukrainsk eller russisk i uniboka

På høyden 8–10 er tilpasset Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter (NOR0702). Tverrfaglige temaer som livsmestring, medvirkning og demokratisk deltakelse er integrert. 

På høyden egner seg for opplæring i innføringsklasser og for minoritetsspråklige elever som går i ordinære klasser og har behov for tilpasset opplæring. Læremidlet kan dessuten brukes i voksenopplæringen, for eksempel i grunnskole for voksne og modulbasert FVO (forberedende voksenopplæring).

På høyden introduserer hverdagsspråk i den første delen – grunnkurset – for så å bygge ut språkferdigheter og innsikt i bruk av fagspråk med sikte på videre utdanning i temadelen. Kunnskap om språkets system og muligheter ivaretas på slutten av hvert kapittel, med en egen del som tar for seg reglene i språket. Det er knyttet en rekke interaktive elevoppgaver til dette.

 

Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...
Filtrer utvalget
Komponenttype
 1. Grunnbok
Filtrer utvalget
Filter
Format:
Målform:
Filtrer utvalget
Filter
() ()
:
Fra kr 715
Filtrer utvalget
Filter
 1. På høyden
  Lærebok. Grunnleggende norsk for minoritetsspråklig ungdom
  Andrianne Skjold Kristin Fagerheim
  "På høyden. Lærebok" er på 422 sider og inneholder tilrettelagt tekst fordelt på til sammen 26 kapitler. Teksten er gjennomgående brutt av spørsmål til forståelse og refleksjon.
  Nye ord og uttrykk blir forklart løpende på norsk i margen.
  Det er en grammatikkdel etter hvert kapittel - «Vi arbeider med språket». Elevnettstedet til "På høyden" inneholder interaktive oppgaver som er relatert til de samme temaene som behandles i «Vi arbeider med språket».
  "På høyden. Lærebok" er rikt illustrert. Hvert tema/kapittel starter med et «myldrebilde» som introduserer temaet og egner seg godt for klassesamtale.
  • Utgivelsesår: 05.04.2019
  • ISBN: 9788203405846
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Grunnskole 8-10
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 424
  • Komponenttype: Grunnbok
  På høyden
Oppdaterer... Oppdaterer...