Matematikk for VGS

Filtrer utvalget
Komponenttype
 1. Grunnbok
Filtrer utvalget
Filter
Filtrer utvalget
Filter
() ()
:
Fra kr 365
Filtrer utvalget
Filter
 1. Forenklet utgave av Matematikk for yrkesfag P følger samme kapittelstruktur som hovedboka. Det sikrer at undervisningen kan foregå parallelt.

  Læreboka er eksempel- og oppgavedrevet. Ryddig layout bidrar til at elevene lett finner fram. Boka er enkel å bruke.

  Elevene skriver rett inn i boka.
  • Utgivelsesår: 02.07.2020
  • ISBN: 9788203407611
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Vg1
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 112
  • Komponenttype: Grunnbok
  Matematikk for yrkesfag P. Forenklet
 2. Matematikk for yrkesfag P har grundige forklaringer og gode eksempler. Omfanget av oppgaver har økt betraktelig. I tillegg til innlæringsoppgaver, differensierte oppgaver til hvert underkapittel og eksamenstrening, fins det nå også egne sider med blandede oppgaver.

  «Snakk»-oppgaver gir elevene trening i å snakke matematikk, og «Utforsk»-oppgaver bidrar til at elevene blir gode problemløsere. I sum bidrar de til å trene forståelse og legge til rette for dybdelæring.
  • Utgivelsesår: 11.02.2020
  • ISBN: 9788203407598
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Vg1
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 224
  • Komponenttype: Grunnbok
  Matematikk for yrkesfag P
 3. Matematikk for yrkesfag T har grundige forklaringer og gode eksempler. Omfanget av oppgaver har økt. I tillegg til innlæringsoppgaver, differensierte oppgaver til hvert underkapittel og eksamenstrening, fins det nå også egne sider med blandede oppgaver.

  «Snakk»-oppgaver gir elevene trening i å snakke matematikk, og «Utforsk»-oppgaver bidrar til at elevene blir gode problemløsere. I sum bidrar de til å trene forståelse og legge til rette for dybdelæring.
  • Utgivelsesår: 15.05.2020
  • ISBN: 9788203407680
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Vg1
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 248
  • Komponenttype: Grunnbok
  Matematikk for yrkesfag T
 4. Matematikk 1P er faglig solide med grundige forklaringer og gode eksempler. I 2020-revisjonen er omfanget av oppgaver økt. I tillegg til innlæringsoppgaver, differensierte oppgaver til hvert underkapittel og eksamenstrening, fins det nå også egne sider med blandede oppgaver.

  «Snakk»-oppgaver gir elevene trening i å snakke matematikk, og «Utforsk»-oppgaver bidrar til at elevene blir gode problemløsere. I sum bidrar de til å trene forståelse og legge til rette for dybdelæring.

  Det er lagt inn programmeringseksempler i de temaene der det bidrar til økt forståelse for faget.
  • Utgivelsesår: 19.03.2020
  • ISBN: 9788203407437
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Vg1
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 280
  • Komponenttype: Grunnbok
  Matematikk 1P
 5. Forenklet utgave av Matematikk P følger samme kapittelstruktur som hovedboka. Det sikrer at undervisningen kan foregå parallelt.

  Læreboka er eksempel- og oppgavedrevet. Ryddig layout bidrar til at elevene lett finner fram. Boka er enkel å bruke.

  Elevene skriver rett inn i boka.
  • Utgivelsesår: 02.07.2020
  • ISBN: 9788203407451
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Vg1
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 136
  • Komponenttype: Grunnbok
  Matematikk 1P. Forenklet
 6. Matematikk 1T er faglig solid med gode forklaringer og eksempler. I 2020-revisjonen er omfanget av oppgaver økt. I tillegg til innlæringsoppgaver, differensierte oppgaver til hvert underkapittel og eksamenstrening, fins det nå også egne sider med blandede oppgaver.

  «Snakk»-oppgaver gir elevene trening i å snakke matematikk, og «Utforsk»-oppgaver bidrar til at elevene blir gode problemløsere. I sum bidrar de til å trene forståelse og legge til rette for dybdelæring.

  Det er lagt inn programmeringseksempler i de temaene der det bidrar til økt forståelse for faget.
  • Utgivelsesår: 04.02.2020
  • ISBN: 9788203407529
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Vg1
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 424
  • Komponenttype: Grunnbok
  Matematikk 1T
 7. Matematikk R1 er nyskrevet til fagfornyelsen, og inneholder grundige eksempler på hvordan elevene kan planlegge og gjennomføre et selvstendig arbeid med reelle datasett. Programmering brukes gjennomgående i bøkene med en klar vekt på konkret og faglig anvendelse, blant annet til numerisk derivasjon. Elevene kan programmere rett inn i nettleseren når de løser oppgaver på nett. Muntlige og utforskende oppgaver bidrar til å gi elevene forståelse for matematikk og legge til rette for faglig fordypning.
  • Utgivelsesår: 17.03.2021
  • ISBN: 9788203408847
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Vg2
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 416
  • Komponenttype: Grunnbok
  Matematikk R1
 8. Matematikk S1 er nyskrevet til fagfornyelsen, og inneholder grundige eksempler på hvordan elevene kan planlegge og gjennomføre et selvstendig arbeid med reelle datasett. Programmering brukes gjennomgående i bøkene med en klar vekt på konkret og faglig anvendelse, blant annet ved simulering av stokastiske forsøk. Elevene kan programmere rett inn i nettleseren når de løser oppgaver på nett. Muntlige og utforskende oppgaver bidrar til å gi elevene forståelse for matematikk og legge til rette for faglig fordypning.
  • Utgivelsesår: 20.05.2021
  • ISBN: 9788203408946
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Vg2
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 376
  • Komponenttype: Grunnbok
  Matematikk S1
 9. Matematikk 2P vektlegger praktisk bruk av matematikk. En god innføring i begreper hjelper eleven til å bruke matematikk for å kommunisere. Eleven jobber med ulike løsningsstrategier, også med bruk av digitale hjelpemidler som CAS og regneark. Gjennom muntlige og utforskende oppgaver får eleven god forståelse for hvordan vi bruker matematikk i praktiske sammenhenger.
  • Utgivelsesår: 08.01.2021
  • ISBN: 9788203408755
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Vg2
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 272
  • Komponenttype: Grunnbok
  Matematikk 2P
 10. Forenklet utgave av Matematikk 2P følger samme kapittelstruktur som hovedboka. Det sikrer at undervisningen kan foregå parallelt. Læreboka er eksempel- og oppgavedrevet. Ryddig layout bidrar til at elevene lett finner fram. Boka er enkel å bruke. Elevene skriver rett inn i boka.
  • Utgivelsesår: 29.04.2021
  • ISBN: 9788203319631
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Vg2
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 80
  • Komponenttype: Grunnbok
  Matematikk 2P
 11. Matematikk R2 er nyskrevet til fagfornyelsen, og følger opp Matematikk 1T og Matematikk R1 med muntlige og utforskende oppgaver som bidrar til å gi elevene forståelse for matematikk og legge til rette for faglig fordypning. Programmering brukes gjennomgående i bøkene med en klar vekt på konkret og faglig anvendelse. Elevene kan programmere rett inn i nettleseren når de løser oppgaver på nett.
  • Utgivelsesår: 18.02.2022
  • ISBN: 9788203408892
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Vg3
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 472
  • Komponenttype: Grunnbok
  Matematikk R2
 12. Matematikk S2 er nyskrevet til fagfornyelsen, og følger opp Matematikk 1T og Matematikk S1 med muntlige og utforskende oppgaver som bidrar til å gi elevene forståelse for matematikk og legge til rette for faglig fordypning. Programmering brukes gjennomgående i bøkene med en klar vekt på konkret og faglig anvendelse. Elevene kan programmere rett inn i nettleseren når de løser oppgaver på nett.
  • Utgivelsesår: 03.05.2022
  • ISBN: 9788203408991
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Vg3
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 336
  • Komponenttype: Grunnbok
  Matematikk S2
Side
Oppdaterer... Oppdaterer...