NORSK SOM ANDRESPRÅK

God i norsk

Gjør språkinnlæring strukturert og overkommelig!

Hvorfor kjøpe God i norsk?

God i norsk er et komplett læreverk i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere på spor 2 og 3. Læreverket har som mål å gjøre språkinnlæringen strukturert og overkommelig. Med tydelig progresjon og eksplisitte forklaringer i hvert kapittel vil læreverket bygge opp språkforståelsen gradvis.

God i norsk dekker målene i læreplanen og gir deltakerne

• et helhetlig læreverk fra nivå A1 til B2
• aktuelle tekster med modellerende språk og variasjon i sjanger
• eksplisitt fokus på grammatikk og vokabular med rammer underveis i tekstboka
• norskprøvetrening i hvert kapittel både i arbeidsboka og på elevnettstedet
• varierte oppgavetyper som gir gode muligheter for differensiering
• pedagogiske videoer om grammatikk og andre relevante tema


Læreverket har tydelig og eksplisitt fokus på hva som er ny grammatikk og nytt vokabular i hvert kapittel. Fordelingen av grammatiske elementer følger en nøye utvalgt progresjon. Repetisjon blir ivaretatt ved gjennomgående øvelse og drill. Gjennom mange og varierte oppgaver i arbeidsboka og ekstramateriell på nettstedene er det lagt til rette for nødvendig differensiering.

Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...
Filtrer utvalget
Filtrer utvalget
Filter
Filtrer utvalget
() ()
:
Fra kr 375
Filtrer utvalget
Filter
 1. God i norsk 3 er et nytt og oppdatert læreverk på B2-nivå. Læreverket viderefører hovedprinsippene fra God i norsk 2:

  fokus på nyttig vokabular
  aktuelle tema i tekster og oppgaver
  modellerende språk
  grundig forberedelse til norskprøven

  God i norsk 3 er skrevet med hovedmål om at flere skal kunne oppnå B2-nivå i alle delferdigheter på norskprøven.
  • Utgivelsesår: 04.12.2020
  • ISBN: 9788203409257
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: B2
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 200
  • Coming For Sale: 26.11.2021
  • Komponenttype: Grunnbok
  God i norsk 3
Oppdaterer... Oppdaterer...