SAMFUNNSFAG FOR BARNESKOLEN

Arena 1–7

Bidrar til at elevene blir engasjerte og kritiske deltagere i samfunnet!

Hvorfor kjøpe Arena?

Arena 1–7 gir elevene

- grundig arbeid med begreper fra starten
- nærhet til faget ved å koble elevenes egne hverdagserfaringer til samfunnsvitenskapelige temaer
- samfunnsvitenskapelige metoder for å utforske og lære
- varierte, spennende og kreative klasseromaktiviteter
- erfaringer med demokratiske prosesser i klasserommet ved høy elevmedvirkning og deltakelse
 
Nysgjerrig og utforskende
Læremiddelet legger til rette for at elevene skal være nysgjerrige og utforskende, både i og utenfor klasserommet, og aktive deltakere i sin egen læring. Arena bidrar til å fremme verdier som likeverd og toleranse i en verden som krever en aktiv tilnærming til disse temaene.
 
Metode
Vi bruker samfunnsfaglig metode for å pirre nysgjerrigheten til elevene. Gjennom metodene skal elevene lære hvordan de lærer og hvordan de best mulig tilegner seg kunnskap.
 
Kildekritikk
Det er også et stort fokus på kildekritikk i Arena, elevene skal lære hvorfor de skal være kritiske og hvordan de finner ut om en kilde er sikker eller ikke.
 
Arena tar for seg hele læreplanen, for å sikre verdigrunnlag og kvalitet i samfunnsfagundervisningen. Læremiddelet har en solid faglig forankring og en progresjon tilpasset dagens elever.
Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...
Filtrer utvalget
Filtrer utvalget
Filter
Filtrer utvalget
() ()
:
Fra kr 285
Filtrer utvalget
Filter
 1. Arena 8-10 er et nytt læremiddel i samfunnsfag utviklet til fagfornyelsen 2020. Læremiddelet er delt inn i tre hoveddeler, og bygger på kjerneelementene demokratiforståelse og deltakelse, bærekraftig samfunn og identitetsutvikling og fellesskap.

  Arena 8 bygger rammene for at elevene vil kunne forstå seg selv og faget bedre, som kunnskapsrike og reflekterende deltakere i et levende samfunn i en historieskapt verden. Slik vil de også kunne se hvordan de kan ta gode valg for fremtiden, både for seg selv og for samfunnet som helhet. Gjennom varierte oppgaver og elevnære fremstillinger, kan lærerne tilpasse undervisningen sin og gjøre fagstoffet spennende og relevant for alle.

  Kapitlene i Arena 8:
  Kildekritikk
  Samfunn
  Identitet
  Norge
  Demokratiske ideer
  Demokrati for alle
  Demokrati i praksis
  Streik og samarbeid
  Norsk politikk
  Mennesket og naturen
  Bærekraftig utvikling
  Ressurser i Norge
  • Utgivelsesår: 05.03.2020
  • ISBN: 9788203404436
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Grunnskole 8-10
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 256
  • Komponenttype: Grunnbok
  Arena 8
 2. Arena 8-10 er et nytt læremiddel i samfunnsfag utviklet til fagfornyelsen 2020. Læremiddelet er delt inn i tre hoveddeler, og bygger på kjerneelementene demokratiforståelse og deltakelse, bærekraftig samfunn og identitetsutvikling og fellesskap.

  Arena 8-10 bygger rammene for at elevene vil kunne forstå seg selv og faget bedre, som kunnskapsrike og reflekterende deltakere i et levende samfunn i en historieskapt verden. Slik vil de også kunne se hvordan de kan ta gode valg for fremtiden, både for seg selv og for samfunnet som helhet. Gjennom varierte oppgaver og elevnære fremstillinger, kan lærerne tilpasse undervisningen sin og gjøre fagstoffet spennende og relevant for alle.

  Kapitlene i Arena 9:
  Psykisk helse, ungdomstid og rusmidler
  Seksualitet
  Samisk eller norsk
  Nasjonalisme
  Første verdenskrig
  Mot en ny storkrig
  Okkupert
  Mot en bedre verden?
  Kampen om Afrika
  Fattigdom og rikdom i verden
  Internasjonal handel
  Arbeid, inntekt og forbruk
  • Utgivelsesår: 01.02.2021
  • ISBN: 9788203406744
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Grunnskole 8-10
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 288
  • Komponenttype: Grunnbok
  Arena 9
 3. Arena 8-10 er et nytt læremiddel i samfunnsfag utviklet til fagfornyelsen 2020. Læremiddelet er delt inn i tre hoveddeler, og bygger på kjerneelementene demokratiforståelse og deltakelse, bærekraftig samfunn og identitetsutvikling og fellesskap.

  Arena 8-10 bygger rammene for at elevene vil kunne forstå seg selv og faget bedre, som kunnskapsrike og reflekterende deltakere i et levende samfunn i en historieskapt verden. Slik vil de også kunne se hvordan de kan ta gode valg for fremtiden, både for seg selv og for samfunnet som helhet. Gjennom varierte oppgaver og elevnære fremstillinger, kan lærerne tilpasse undervisningen sin og gjøre fagstoffet spennende og relevant for alle.

  Kapitlene i Arena 10:
  Kriminalitet
  Mangfold
  Folkemord og terrorisme
  Utøya
  Den kalde krigen
  Midtøsten
  Verdens befolkning
  Bærekraftig ressursbruk i verden
  Klimaendringer
  • Utgivelsesår: 16.08.2021
  • ISBN: 9788203406768
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Grunnskole 8-10
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 232
  • Komponenttype: Grunnbok
  Arena 10
Oppdaterer... Oppdaterer...