SAMFUNNSFAG FOR BARNESKOLEN

Arena 1–7

Bidrar til at elevene blir engasjerte og kritiske deltagere i samfunnet!

Hvorfor kjøpe Arena?

Arena 1–7 gir elevene

- grundig arbeid med begreper fra starten
- nærhet til faget ved å koble elevenes egne hverdagserfaringer til samfunnsvitenskapelige temaer
- samfunnsvitenskapelige metoder for å utforske og lære
- varierte, spennende og kreative klasseromaktiviteter
- erfaringer med demokratiske prosesser i klasserommet ved høy elevmedvirkning og deltakelse
 
Nysgjerrig og utforskende
Læremiddelet legger til rette for at elevene skal være nysgjerrige og utforskende, både i og utenfor klasserommet, og aktive deltakere i sin egen læring. Arena bidrar til å fremme verdier som likeverd og toleranse i en verden som krever en aktiv tilnærming til disse temaene.
 
Metode
Vi bruker samfunnsfaglig metode for å pirre nysgjerrigheten til elevene. Gjennom metodene skal elevene lære hvordan de lærer og hvordan de best mulig tilegner seg kunnskap.
 
Kildekritikk
Det er også et stort fokus på kildekritikk i Arena, elevene skal lære hvorfor de skal være kritiske og hvordan de finner ut om en kilde er sikker eller ikke.
 
Arena tar for seg hele læreplanen, for å sikre verdigrunnlag og kvalitet i samfunnsfagundervisningen. Læremiddelet har en solid faglig forankring og en progresjon tilpasset dagens elever.
Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...
Filtrer utvalget
Filtrer utvalget
Filter
Filtrer utvalget
() ()
:
Fra kr 285
Filtrer utvalget
Filter
 1. Arena 1-2
  Grunnbok, samfunnsfag for barnetrinnet
  Siv Astri Eie Tormod Lien
  Arena 1-4 er et nytt læremiddel i samfunnsfag for de yngste elevene, utviklet til fagfornyelsen 2020.

  Hvorfor er det sånn?
  Hvem har bestemt det?
  Hvordan kan jeg være med?

  Arena skal bidra til nysgjerrighet og engasjement gjennom varierte tekster og oppgaver.
  Arena har et enkelt språk som snakker rett til elevene.
  Arena legger vekt på å skape gode fellesopplevelser både i og utenfor klasserommet.
  Arena 1-2 er en alt-i-ett-bok.
  • Utgivelsesår: 15.04.2020
  • ISBN: 9788203407130
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Grunnskole 1-4
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 128
  • Komponenttype: Grunnbok
  Arena 1-2
 2. Arena 3-4
  Grunnbok, samfunnsfag for barnetrinnet
  Siv Astri Eie Tormod Lien
  Arena 1-4 er et nytt læremiddel i samfunnsfag for de yngste elevene, utviklet til fagfornyelsen 2020.

  Hvorfor er det sånn?
  Hvem har bestemt det?
  Hvordan kan jeg være med?

  Arena skal bidra til nysgjerrighet og engasjement gjennom varierte tekster og oppgaver.
  Arena har et enkelt språk som snakker rett til elevene.
  Arena legger vekt på å skape gode fellesopplevelser både i og utenfor klasserommet.
  • Utgivelsesår: 30.05.2022
  • ISBN: 9788203407154
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Grunnskole 1-4
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 144
  • Komponenttype: Grunnbok
  Arena 3-4
 3. Arena 5-7 - der læring skjer!

  Arena 5-7 er et nytt læremiddel i samfunnsfag som skaper lærelyst blant elevene gjennom nysgjerrighet, undring og varierte klasseromsaktiviteter.

  - Spennende, engasjerende, treffende og motiverende fagstoff som spiller på lag med elevene. Læring skjer i fellesskap!
  - Elevene får lære å lære og blir bevisst på seg selv som en medvirkende aktør og læringspartner
  - En tilrettelegger for demokratiske prosesser og elevmedvirkning
  - Grunnleggende ferdigheter ivaretas - samfunnsfag er så mye mer enn et diskusjonsfag!
  - Forslag til tverrfaglig arbeid
  • Utgivelsesår: 20.05.2020
  • ISBN: 9788203404382
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Grunnskole 5-7
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 248
  • Komponenttype: Grunnbok
  Arena 5
 4. Arena 5-7 tar for seg hele læreplanen, for å sikre verdigrunnlag og kvalitet i samfunnsfagundervisningen.

  I Arena 6 får du varierte, spennende og kreative klasseromaktiviteter. Elevene får erfaringer med demokratiske prosesser i klasserommet ved høy elevmedvirkning og deltakelse.

  Læremiddelet bygger videre på grunnlaget fra Arena 1-4 og har en solid faglig forankring og en progresjon tilpasset dagens elever.
  • Utgivelsesår: 05.04.2021
  • ISBN: 9788203408649
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Grunnskole 5-7
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 240
  • Komponenttype: Grunnbok
  Arena 6
 5. Arena 7
  Grunnbok, samfunnsfag for barnetrinnet
  Siv Astri Eie Marielle Stigum Gleiss Emilie Fongen
  Arena 5-7 tar for seg hele læreplanen, for å sikre verdigrunnlag og kvalitet i samfunnsfagundervisningen.

  I Arena 7 får du varierte, spennende og kreative klasseromaktiviteter. Elevene får erfaringer med demokratiske prosesser i klasserommet ved høy elevmedvirkning og deltakelse.

  Læremiddelet bygger videre på grunnlaget fra Arena 1-4 og har en solid faglig forankring og en progresjon tilpasset dagens elever.
  • Utgivelsesår: 02.05.2022
  • ISBN: 9788203408656
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Grunnskole 5-7
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 256
  • Komponenttype: Grunnbok
  Arena 7
Oppdaterer... Oppdaterer...