Snakke med elevene om sex

– Start timen med å snakke om elefanten i rommet, nettopp at dette kan være litt kleint, men understrek for elevene at dette skal holdes på et saklig nivå, forteller redaktør og tidligere lærer Siri Daasvand.  

Vi har tatt en prat med vår redaktør Siri Daasvand, som har jobbet med å kuratere undervisningsopplegget vårt om uke 6. Daasvand er tidligere lærer og har selv erfaring med å undervise i temaet seksualitet.  

Siri Daasvand, 
redaktør og tidligere lærer

Hei Siri! Hvordan burde man gå frem når man skal ta fatt på seksualitetsundervisningen?

Noen elever gleder seg til seksualitetsundervisningen, mens andre gruer seg. Det er viktig å forsikre elevene om at ingen skal dele personlige erfaringer, og at det ikke forventes at de skal delta aktivt i timen. Dette skal være et trygt rom der de skal lære, ikke bli vurdert, forteller Daasvand.

Hva får læreren med undervisningsopplegget uke 6?

Læreren får en godtepose av ressurser. Med videoer, fagtekster, fakta og statistikk, skjønnlitteratur og oppgaver. Og med temaer som seksualitet, kjønnsidentitet, pornografi, grenser, kropp og pubertet.  

Gir opplegget læreren fleksibilitet til å sette sammen undervisningen slik hun eller han ønsker selv?  

Ja, opplegget består av løsrevne biter som man kan bruke slik det passer for hver enkelt.  

Hvordan passer opplegget til fagplan/årsplan?  

Uke 6 er en viktig del av folkehelse og livsmestring, som er et tverrfaglig tema i den overordnede delen av læreplanen. I tillegg er det læreplanmål i flere fag  som er direkte knyttet til dette temaet (naturfag, samfunnsfag, KRLE og norsk)  

Kan man gi ulike elever ulike typer oppgaver knyttet til det samme innholdet, basert på elevens nivå og interesser?  

Man bør kjenne klassen sin ganske godt før man går i gang med dette temaet. Det kan være det finnes elever i klasserommet som gjør at man bør trå forsiktig. Kanskje er det temaer man bør styre unna. Det er derfor mye å velge mellom i vårt undervisningsopplegg.  

Legger opplegget til rette for samarbeid mellom elevene?

De fleste oppgavene i dette undervisningsopplegget er best egnet for samarbeid og diskusjon i grupper. 

Siri sine beste tips for en vellykket undervisning:

–  Ikke bruk deg selv som eksempel

–  Bruk humor

–  Ikke åpne opp for at elevene deler sine erfaringer i klasserommet

–  Husk at elevene er på forskjellig modningsnivå

 

Se video av forfatterne av Jente og Gutteboka Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl som svarer på innsendte spørsmål om seksualitet fra elever på 6.-10.trinn. 

Undervisningsopplegg til uke 6 for ungdomstrinnet

For deg som har tilgang til Aschehoug univers.

Logg inn med Feide

For deg som ikke har tilgang til Aschehoug univers.

Bestill prøvelisens

Hjelp, det er uke 6! Konkrete råd til seksualundervisningen

Det er viktig at elevene forstår at det finnes positiv seksualitet og negativ seksualitet. Og at det er en forskjell på gode og vonde berøringer, sier Margrete Wiede Aasland, spesialist i seksualundervisning.

Dysleksi: Hva kan du som lærer gjøre?

Få en kort og konsis innføring i hva dysleksi er og hva du som lærer må se etter i klasserommet.

Oppdrag bok: en roman – en klasse – en uke med Groruddalen skole

Et par stopp med t-bane unna Aschehoug forlag, ligger Groruddalen skole. Her jobber Anders Størk Søvik. Vi har vært så heldige å få være en flue på veggen i hans norsktime.

Aschehoug univers – digitale læremidler

Kjøp Aschehoug univers til alle elever på grunnskolen og få 30 % rabatt på grunnbøker i norsk, matematikk og engelsk!