Del 1: Make Mathematics Fun Again

Matematisk planlegging

Tekst: Gaute Hovtun

«Make mathematics fun again? Det var jo en ganske kontroversiell tittel. Hva er poenget med en tittel med en så høyrepopulistisk schwung?»

Ja, hva er poenget med tittelen? Tittelen har kanskje klart å engasjere deg, muligens interessere deg, eller har den til og med klart å provosere deg? I alle tilfeller har den vært med på å fange oppmerksomheten din, du sitter nå og leser artikkelen. Og det er nettopp det denne artikkelserien handler om: I en tid med stadig flere distraksjoner, hvordan kan vi bruke matematikken til å fange elevenes oppmerksomhet i matematikkundervisningen?

Den matematiske planleggingen

Det første steget starter allerede før undervisningen er i gang, nemlig planleggingen. Da snakker vi ikke bare om generell pedagogisk planlegging, men også den matematiske planleggingen. Der læreren tar et dypdykk ned i matematikken bak oppgaven, og utforsker de forskjellige matematiske mulighetene. En slik matematisk planlegging er avgjørende for å kunne skape og ivareta matematisk gylne øyeblikk i undervisningen. La meg illustrere dette gjennom en oppvarmingsoppgave[1].

Summen av fire tall i et rutenett

 1. Skriv av tabellen.

 2. Sett ring rundt et tilfeldig tall.

 3. Stryk ut de andre tallene som står i samme rad og kolonne.

 4. Sett ring rundt et nytt ledig tall.

 5. Stryk ut tallene som står i samme rad og kolonne.

 6. Gjenta dette til du står igjen med fire tall med ring rundt.

 7. Summer de fire tallene.

Hva blir summen? I vårt eksempel blir summen 34. Men vent nå litt. Summen blir jo 34 uansett! Samme hvilke tall elevene velger, vil de ende opp med 34.

Å fange elevenes oppmerksomhet

«Dette er jo veldig spennende! Da har jeg en plan for timen. Elevene får øve på å følge noen regler, de får øve på å summere sammen noen tall, og når alle får 34 har vi sikret oss oppmerksomheten deres. Etter det passer det å gå videre til en ny oppgave.»

Ja, slike oppvarmingsoppgaver kan være med på å fange oppmerksomheten til elevene. Oppmerksomheten er imidlertid på oppgaven de jobber med her og nå, ikke den neste oppgaven. Når vi hopper for fort til en ny oppgave, fratar vi elevene muligheten til å få positive og kjekke erfaringer med matematikken. Tenk for eksempel så kjekt det er når elevene har funnet forskjellige mønster, og de attpåtil får lov til å dele dem med resten av klassen: 

 • Summen av diagonalene blir 34.

 • Summen av alle tallene, dividert med 4, blir 34.

 • Ta summen av hver rad. Ta gjennomsnittet av disse summene. Da får du 34.

Matematikken bak oppgaven

Og tenk så trist det er dersom eleven som fant ut hvorfor summen alltid blir 34 ikke får lov til å dele denne flotte forklaringen:

 • Reglene sier at du må ha ett tall i hver rad. La oss si at vi da velger alle tallene i den første kolonnen, altså 1+5+9+13=28.

 • Men du skal også ha ett tall i hver kolonne. Da må du ta ett av tallene dine og flytte til den andre kolonnen (+1). Et annet tall må du flytte til tredje kolonnen (+2), og et siste tall må du flytte til fjerde kolonnen (+3).

 • Da får du 1+5+9+13+1+2+3=34


En slik forklaring er et gyllent matematisk øyeblikk. For at elevene skal få slike gode matematiske opplevelser, må læreren legge til rette for det. Han må vite hvilke matematiske ideer han kan forvente, hvilke oppfølgingsspørsmål han kan stille til eleven og hvordan han kan representere de forskjellige matematiske ideene. 

Alt dette krever god matematisk planlegging fra læreren.

 

[1] For mer informasjon om oppgaven, samt andre oppvarmingsoppgaver, se boken Mer matematikk, takk!, https://www.universitetsforlaget.no/mer-matematikk-takk

Del 2: Make Mathematics Fun Again

Presentasjon av oppgaven

Del 3: Make Mathematics Fun Again

Den matematiske diskusjonen

Prøv gratis

Bestill prøvelisens til Aschehoug univers i dag, og få full tilgang i 30 dager.