God i norsk 1 er oppdatert i ny utgave

Lena Berg Andersen og Jannecke Hofset underviser begge i fulle stillinger. Like fullt har de tatt seg tid til en liten oppdatering av sin populære lærebok, God i norsk 1. Her forklarer de hva som er nytt.

Kjøp God i norsk

Hvorfor har dere oppdatert God i norsk 1 nå?

Det er over seks år siden God i norsk 1 ble utgitt, og verden forandrer seg. Vi har forsøkt å endre minst mulig i tekstboka, siden det virker som lærere og elever er fornøyde med den som den er. Men statistikk endrer seg, så vi mente at det var behov for å få inn nye årstall og oppdatert statistikk.

Den nye utgaven er dessuten knyttet til ny læreplan. Kjerneelementer, kompetansemål og tverrfaglige tema i den nye planen kommer litt tydeligere fram i den nye versjonen.

Hva går de konkrete endringene ut på? 

Endring av tall i tekstboka, årstall for når gjennomgangspersonene kom til Norge og oppdatert statistikk i faktatekstene, er det viktigste. 

Arbeidsboka er en del mer redigert enn tekstboka. Hold-over-oppgaver har blitt flyttet til den digitale ressursen. Der ligger de som kopioriginaler. Alle hold-over-oppgavene som vi har fjernet fra boka, blir erstattet av andre grammatikkoppgaver. Vi har også fjernet en del skrivelinjer, slik at vi har fått plass til flere oppgaver. 

Vi har dessuten benyttet oss av muligheten til å forbedre noen kopioriginaler og spisse dem. Snakkekort til alle kapitlene er vi også veldig fornøyde med.

I det oppdaterte forordet forklarer vi hvordan God i norsk 1 passer til den nye læreplanen.

Er det mulig å bruke å gammel tekstbok sammen med ny arbeidsbok?

Det er i og for seg mulig, men noen ganger kan det være oppgaver som hører til en endret tekst. Da vil ikke årstallene i arbeidsboka og tekstboka stemmer overens, for eksempel. Vi forstår imidlertid at det er behov for å bruke første utgave av tekstboka enda en stund. Derfor har vi endret på ganske lite.

Har dere ellers noen gode undervisningstips til lærerne?

Hold-over-oppgavene egner seg best til å ha på egne ark. Vi anbefaler derfor å skrive dem ut på litt tykkere papir og bruke dem aktivt i klasserommet. Siden dette er fine oppgaver til å automatisere grammatiske strukturer på, har vi også laget noen flere. 

Nå har vi laget snakkekort til kapitlene også. Vi anbefaler å skrive dem ut i litt tykkere papir slik at de kan brukes mange ganger. Ved å bruke snakkekort i små grupper, får deltakerne øve muntlig på vokabularet i kapitlene i tillegg til å forberede seg til muntlig prøve. Snakkekortene egner seg også godt til å bruke som en «speed-date» eller «spør og bytt».

Se flere aktiviserende opplegg i "Aktivt klasserom":

Aktivt klasserom
For deg som har tilgang til Aschehoug univers.

Logg inn med Feide


For deg som ikke har tilgang til Aschehoug univers.

Bestill prøvelisens

Vi vil ellers minne om mulighetene som ligger i å bruke de fine illustrasjonene i læreboka og arbeidsboka. Her kan deltakerne få god trening i å beskrive bilder, noe som er viktig både for å øve samsvar mellom substantiv og adjektiv og samtidig forberede seg til norskprøvene. 

Nå som det nærmer seg jul og nyttår, vil vi også minne om ekstra tekster på lærernettstedet under kopioriginalene til kapittel 10. Norwegian Teacher Karins julefilm er også fin å vise i klassen.  

Undervisningstips for å engasjere elevene

Last ned ferdig tilpassede figurer og maler og få tips til aktiviserende og utforskende læring med Aktivt klasserom.

Arbeid tverrfaglig med demokrati og medborgerskap

Demokrati og medborgerskap er ett av de tverrfaglige temaene både for de som jobber etter Kunnskapsløftet (LK20) og Læreplan i norsk for voksne innvandrere.

Prøv gratis

Bestill prøvelisens til Aschehoug univers i dag, og få full tilgang i 30 dager.