TYSK

Momente

God og systematisk progresjon gjennom variasjon i tekster og oppgaver.

Momente gir elevene
• et aktivt klasserom der samarbeidslæring og kommunikasjon er vektlagt
• god variasjon i tekster, oppgaver og aktiviteter
• systematisk progresjon gjennom læringsløpet

Momente 1 dekker det toårige undervisningsløpet i tysk nivå I. Momente 2 dekker to år med tysk nivå II. Bøkene har et moderne språk og en visuell og engasjerende minigrammatikk.

Kjøp Momente

Gull til Momente 2

Momente 2 fikk BELMA-gull på Bokmessa i Frankfurt 2021. Fagjuryen skriver:

This is the best way to integrate culture and language. The topics are well chosen, and they tell a story even some Germans aren’t telling about their country. The multimedia support is excellent, sound quality and pronunciation is flawless, grammar tasks are great!