SPANSK

Pasos

Steg for steg-tilnærming med fokus på vokabularinnlæring, samarbeidslæring og kommunikasjon.

Pasos gir elevene
• et aktivt klasserom der samarbeidslæring og kommunikasjon er vektlagt
• en «steg for steg»-tilnærming til lærestoffet
• god variasjon i tekster, oppgaver og aktiviteter

Pasos er en alt-i-ett-bok som dekker det toårige undervisningsløpet i spansk nivå II i den videregående skolen.

Kjøp Pasos