Religion og etikk

Religion og etikk en helt ny lærebok i faget religion og etikk for videregående opplæring. Læreboka er skrevet til læreplanen for Kunnskapsløftet 2020 (LK20).

Kjøp læremiddelet

Kunnskapsløftet
Læreplanen til Kunnskapsløftet 2020 (LK20) har langt færre kompetansemål enn den forrige. Boka legger derfor opp til at elevene skal arbeide mer med kompetansemålene i sammenheng og på tvers av emner. Boka inneholder mange korte kapitler, hvor de store religionene presenteres ut fra sin egenart i egne kapitler, men trekkes også inn i drøftingen i alle kapitler. På den måten blir elevene kjent med flere sider ved religionene.

Dømmekraft
Boka har et rikt utvalg av oppgaver. De er formulert slik at elevene må arbeide systematisk med lærebokteksten, for eksempel gjennom å bygge opp sine egne skjema for sammenlikning av religioner. I oppgavene får elevene også øving i filosofisk samtale, etisk argumentasjon, kritisk og selvstendig tenkning. Å øve opp elevenes dømmekraft er et sentralt poeng.

Skråblikk
Hvert kapittel har en rammetekst som heter «Skråblikk». Skråblikkene viser fram hvordan faget er relevant for elevene i dag ved å ta opp aktuelle spørsmål fra samfunnsdebatten eller presentere overraskende perspektiver på kjente temaer. Gjennom rammeteksten «Tekstutdrag» blir elevene kjent med tekster som er viktige kilder til religiøse og filosofiske tanker og forestillinger.

Aschehoug Univers
Supplerende digitalt innhold til fagfornyelsen – samlet på ett sted!

Aschehoug Univers inneholder velskrevne artikler, utforskende oppgaver, engasjerende filmer, planleggingsverktøy, rapporter og mye mer. Her kan elevene gå i dybden, trene og utvide forståelsen sin. Som lærer får du gjennomarbeidet og godt innhold, tilrettelagt og strukturert for en aktiviserende undervisning. Vi fyller kontinuerlig på med innhold og funksjonalitet.