Psykologi 1–2

Fokus på dybde og kritiske tilnærminger, 
med sammenheng og helhet i faget

Kjøp Psykologi 1–2

Nye Psykologi 1 legger vekt på å formidle fagteori på en enkel måte ved hjelp av relevante eksempler fra elevenes hverdag og visuelle virkemidler. Boka har et gjennomgående helhetlig bilde på psykologien. Tverrfaglig tema og dybdelæring blir vektlagt gjennom svært mange oppgaver der elevene skal reflektere og utforske.

FERD-modellen er utarbeidet av forfatteren, og anvendes i hele læreverket:

  • Faglighet – enkelt forklart.

  • Eksempler fra elevenes verden.

  • Refleksjonsøvinger og utforskning.

  • Drøftinger med fordypning og kritiske tilnærminger.