FOKUS Sosiologi og sosialantropologi

Gjør elevene nysgjerrige på mennesker og samfunn ved å legge til rette for dybdelæring gjennom perspektivmangfold i bearbeidelsen av ulike tema

Kjøp FOKUS

FOKUS Soiologi og sosialantropologi gir elevene

  • konkretisert teori

  • eksempler fra virkeligheten

  • eget kapittel om (ut)forskning

Dybdelæring gjennom perspektivmangfold
FOKUS Sosiologi og sosialantropologi gjør elevene nysgjerrige på mennesker og samfunn ved å legge til rette for dybdelæring gjennom perspektivmangfold i bearbeidelsen av ulike tema. Med elevnært språk tar boka for seg caser fra virkeligheten, for eksempel et eget kapittel om 22. juli. Teorien som brukes i teksten, blir konkretisert på rosa sider i slutten av hvert kapittel.

Klar for fagfornyelsen
Denne revideringen inneholder flere oppgaver til hvert kapittel, i tillegg til at alle de tverrfaglige temaene i fagfornyelsen har fått en plass. Læremiddelet gir også elevene tips til hvordan de kan lære seg å være kildekritiske, og et eget kapittel støtter elevene i å utføre sin egen (ut)forskning.