NORSK

Grip teksten

relevant fagstoff for aktiv læring
- engasjerende, nyttig og konkret skriveopplæring med varierte oppgaver og modelltekster
- modellering av drøfting, sammenligning og refleksjon i arbeid med tekster
- relevante, tverrfaglige og utforskende innfallsvinkler til lærestoffet og tekstutvalget

Grip teksten er et nyskrevet, moderne læremiddel tilpasset fagfornyelsen og det nye norskfaget. Gjennom velskrevne og faglig solide kapitler, et bredt utvalg tekster og varierte arbeidsoppgaver gjør Grip teksten norskfaget relevant for elevene.

Kjøp Grip teksten

Læremidler i norsk

Tilleggslitteratur:
Sikkert språk