Kjemi 1–2

Våre nye læremiddler til Kjemi 1–2 er skrevet uten utgangspunkt i gamle utgaver. Dette for å gi en fornyelse som er i tråd med læreplanrevisjonen.

Kjøp Kjemi

Kjemi 1–2 er tett forankret i alle deler av læreplanen. Kjemifagets kjerneelementer ligger som overordnede premisser for læremidlet og de nye tverrfaglige temaene bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring kommer tydlig fram. I læremidlet legger vi til rette for ulike læringsstiler og behov hos hver enkelt elev.

Noen hovedelementer er:

  • Dybdelæring

  • Forskningsnært

  • Kritisk tenking

  • Nyskapende pedagogiske grep

  • Programmering som sentralt element

  • Samfunnsnært