Helse- og oppvekstfag for videregående

iPRAKSIS Vg1

Tilpasset fagfornyelsen med tverrfaglig innfallsvinkel og stor vekt på elevens egen aktivitet og læring

Kjøp iPRAKSIS Vg1

iPRAKSIS gir elevene
• tverrfaglige temaer naturlig integrert
• konkret og enkelt språk
• 200 artikler til fordypning i de digitale ressursene på Aunivers.no
• sentralt fagstoff oversatt til minoritetsspråk
• AR Univers – app som knytter papirbok og digitale ressurser sammen

iPRAKSIS er et nytt læremiddel tilpasset fagfornyelsen med tverrfaglig innfallsvinkel og stor vekt på elevens egen aktivitet og læring.