ENGELSK

Targets

Dybdelæring vektlagt sammen med kritisk tenkning og kildebruk og styrking av engelsk som redskapsfag!

- god sjangerbredde og jevnlig publisering av aktuelle nyhetssaker
- god variasjon i tekster, oppgaver og aktiviteter
- god trening i kritisk tenkning, kildebruk og digital
dømmekraft

Kjøp Targets

Læremidler i engelsk