SPANSK

Gente 8–10

Med stor vekt på enkelhet, variasjon og systematikk gjenspeiler dette læremiddelet det kulturelle mangfoldet i den spansktalende verden.

Kjøp Gente

Gente 8–10 legger særlig vekt på:

  • aktiviteter som gjør språklæringen morsom og variert

  • god og systematisk progresjon gjennom læringsløpet

  • muntlig og skriftlig produksjon

Gente har tydelig progresjon, systematisk repetisjon og gir god plass til ordlæring og språkstrukturer. Differensieringsmodellen har en todelt struktur; kjernestoff og fordypningsstoff. Oppgavene er organisert etter de grunnleggende ferdighetene lytte, lese, skrive og snakke. Hvert årstrinn er inndelt i seks temaer elevene kan kjenne seg igjen i. Elevene får jobbe med disse gjennom ulike innfallsvinkler og over tid. På den måten bygger de opp et solid vokabular, gode kommunikative ferdigheter, og de får tid til å gå i dybden.