NATURFAG

Solaris 8–10

Skaper naturglede, nysgjerrighet og nytenkning.

Kjøp Solaris

Solaris 8–10 gir elevene

  • engasjerende aktiviteter og forsøk, både ute og inne

  • presise forklaringer og åpne spørsmål til refleksjon

  • naturfagene satt i en større sammenheng

Læremiddelet er fleksibelt å bruke og har god progresjon mellom trinnene. Lærerveiledningen gir tips, faglig støtte og flere forslag til enkle aktiviteter i det utvidede klasserommet. Solaris skaper naturglede, nysgjerrighet og nytenkning.