MATEMATIKK

Matemagisk 8–10

Elevene får utforske og diskutere fra første stund.

Kjøp Matemagisk

Elevene får

  • snakke matte-oppgaver

  • utforskende aktiviteter og problemløsing

  • en struktur tilpasset klasseromundervisning og individuelt arbeid

  • en elevhåndbok med tips, eksempler, programmeringskommandoer og kontinuerlig tilgang til repetisjon

  • en differensieringsmodell som lar elevene lære på sitt nivå, men i takt med hverandre

  • ulike innfallsvinkler som motiverer og utfordrer

  • adaptiv læring med ØveMatematikk

Snakke matte
Disse oppgavene er designet for at elevene skal prate om matematikk. Her trener de på å forklare egne tenkemåter, resonnere og argumentere. Flere av Snakke matte-oppgavene tar også opp typiske misoppfatninger i matematikkfaget. I lærerveiledningen finner du idéer til spørsmål du kan stille, mulige forenklinger og utvidelser. I tillegg får du tips om hva du bør være spesielt oppmerksom på i samtalen om oppgaven.

Podkasten Snakke matte!
Podkasten tar for seg matematikk fra 5.–10. trinn, i tillegg har det sneket seg inn noen episoder om utforskende undervisning og hvordan foresatte kan hjelpe til med matematikk hjemme.

Les mer om og lytt til Snakke matte!

Adaptiv læring
ØveMatematikk er adaptiv læring som gir raske tilbakemeldinger og motiverende læringsstøtte. Læreren får tilgang til et rapportsystem.