KRLE

Store spørsmål 8–10

Gir elevene et grunnlag for å forstå seg selv, andre og verden rundt seg.

Kjøp Store spørsmål

Store spørsmål 8–10 gir elevene

  • mulighet til å utforske og ta stilling til livets store spørsmål

  • etisk refleksjon rundt aktuelle dilemma fra elevenes hverdag og dagens samfunn

  •  bred kunnskap om de store religionene og hvordan de utvikler seg i møte med nye samfunnsutfordringer

  • et aktivt klasserom med et bredt og variert utvalg av oppgaver

Gode fortellinger
Revideringen av Store spørsmål 8–10 beholder grepet med fortellinger som didaktisk verktøy. Gode fortellinger kan stille store spørsmål. Det gjør de her! Sammen med fagstoffet gir fortellingene elevene kunnskap og forståelse om religioner og livssyn.

Dybdelæring
Store spørsmål 8–10 legger til rette for dybdelæring gjennom å se sammenhenger mellom religioner, livssyn og samfunnsutvikling. Filmer, bildehistorier, fortellinger, podcast og oppgaver gir spennende fagformidling og motiverende læring.