ENGELSK

Stages

Skaper et aktivt klasserom med samarbeid, samtaler og kreativ skriving på engelsk.

Kjøp Stages

Stages 8–10 gir elevene

  • et aktivt klasserom der samarbeidslæring og kommunikasjon står i fokus

  • god lydstøtte innlest av profesjonelle skuespillere

  • spennende tekster og illustrasjoner som stimulerer til lærelyst

  • oppgaver hvor elevene må reise seg fra stolen og leke med engelskspråket


Systematisk språk- og skriveopplæring
Stages består av systematisk språk- og skriveopplæring. På slutten av hvert kapittel finner du grammatikk- og språksider samt skrivekurs.