Nu klinger igjennom Bartebyen

I denne samtalen snakker forfatter Khaleel Etwebi med Øystein Haugsbø om sitt møte med det norske og hva han gjorde for å få innpass i studentmiljøet i Trondheim. Han kom som flyktning fra Libya i 2014 og har fått gode anmeldelser for sin første bokutgivelse.