God i norsk på alle nivåer

Norsk som andrespråk

God i norsk er nå et helhetlig læremiddel fra A1 til B2-nivå. Det skal ikke være nødvendig å bruke andre læremidler for å komme i mål. Alt innhold som trengs til undervisningen finnes i God i norsk.

 

Med God i norsk 3 for B2-nivå er God i norsk-serien komplett, og deltakerne kan bruke samme læremiddel fra begynnelse til slutt. Alle bøkene bygger på de samme prinsippene: nyttig vokabular, aktuelle tema, modellerende språk og grundig forberedelse til norskprøvene. Myke overganger mellom nivåene sikrer jevn og god progresjon fra A1 til B2.

Arbeidsboken til God i norsk 3 har eksplisitt skriveopplæring. Alle kapitlene har en modelltekst for bevisstgjøring. Disse tekstene viser hvordan en norskprøvebesvarelse kan se ut.

Her har du alt du trenger, og alt er lett å bruke. Du trenger ikke bruke mye tid på å finne annet stoff.

- Ola Ryen Søberg, lærer, Bærum VO/Folkeuniversitetet

Mer informasjon om God i norsk.