God i norsk og den nye læreplanen

I denne presentasjonen gjør Lena Berg Andersen rede for hvordan God i norsk møter de nye læreplanmålene. Hun legger spesielt vekt på B1-nivå.