Bli god i norsk grammatikk

Jannecke Hofset har nå realisert drømmen om en egen arbeidsbok i grammatikk til norsk som andrespråk. God i norsk grammatikk gir deltakerne den treningen hun mener de trenger. 

Tekst: Øystein Haugsbø  |  Foto: Herman Ellegård

Grammatikk er språkets system, byggeklosser eller plantegninger. Lærer du deg den grunnleggende grammatikken, er det lettere å ta norsk i bruk. Reglene er ikke til for å begrense, men for å frigjøre kreativiteten. 

Når deltakerne på norskkurs vet hvordan det er vanlig å bøye et substantiv, kan de bruke det samme mønsteret på nye substantiv de møter. Setter de alle verb på plass nummer to i setninger på norsk, høres det bra ut med en gang. 

Når deltakerne lærer den grunnleggende norske grammatikken, er det mye enklere å prøve seg fram og ta i bruk det nye språket.

Først leser de en enkel forklaring, så gjør de oppgaver direkte knyttet til forklaringen, og til slutt sjekker de fasiten om de har svart riktig. 

Jannecke Hofset er universitetslektor ved NTNU Ålesund, institutt for språk og litteratur, der hun arbeider med norsk for voksne innvandrere. Hun har i tillegg 25 års erfaring som norsklærer i voksenopplæringen.  Hofset er medforfatter av God i norsk 1 (A1/A2-nivå), God i norsk 2 (B1-nivå) og God i norsk 3 (B2-nivå). Hun er også sensor på norskprøven og er svært opptatt av at norsk grammatikk skal være tilgjengelig for alle.

Her formulerer hun sine tanker om det å lære norsk grammatikk:

Hvorfor er det lurt å lære grammatikk?

– Når voksne skal lære et nytt språk, har de allerede gode ferdigheter på morsmålet sitt. De har stort ordforråd og bruker morsmålets grammatikk helt uten å tenke. Imidlertid er det ikke bare å oversette ordene til norsk. Det er helt nødvendig å lære grammatiske strukturer for å kunne bruke vokabularet på den rette måten. Ved å lære norsk grammatikk er det også mange som får økt kunnskap om morsmålets grammatikk.

Hva er de mest vanlige feilene?

– Siden morsmålets grammatikk i stor grad fungerer som et filter, varierer ofte feil etter morsmålsbakgrunn. I forbindelse med norskprøven snakker vi ofte om forstyrrende feil, altså feil som fører til misforståelser. Det er særlig disse feilene deltakerne må unngå.

Hva er vanskeligst å lære?

– Igjen er vanskegrad avhengig av morsmålsbakgrunn, i tillegg til deltakerens erfaring med å lære et nytt språk på skolen. Derfor kan vi ikke si hva som er vanskeligst, men både ordstilling og bøyninger kan by på utfordringer for de fleste. Noe som mange tror er lett, er småord. Da tenker jeg særlig på preposisjoner og stedsadverb som vi ofte bruker sammen med verb. Det å lære forskjellen på verb som slå ned, slå opp, slå ut, slå til, slå over, slå på og slå av kan være en stor utfordring på høyere nivå, mens begynnere ofte synes at det er vanskelig nok å finne ut om de bor eller  et sted.

Hvordan lager du struktur for dine elever?

– Det er mange ulike deltakere i norskklassene, og alle disse deltakerne har ulike læringsstiler. Det betyr at de lærer språket på ulike måter. Derfor bør vi legge til rette for stor variasjon av aktivitet i klasserommet. Imidlertid synes jeg at det er veldig nyttig å utvikle et felles metaspråk i klasserommet. På den måten kan deltakerne lettere forstå strukturene som ligger til grunn for språket. Når de lærer hva et verb er og at det skal være på plass nummer to i setningen, vil de etter hvert ha bedre grunnlag for korrekt syntaks. 

Hva får deltakerne ved å bruke denne boka?

– Ved å bruke denne boka får deltakerne enkle forklaringer på grunnleggende grammatiske strukturer. Forklaringene har såpass elementært vokabular at mange deltakere kan jobbe med denne boka på egenhånd. I tillegg til forklaringer, får de mulighet til å øve på hver enkelt struktur for seg. De trenger altså ikke å bruke energi på flere grammatiske strukturer samtidig. Først leser de en enkel forklaring, så gjør de oppgaver direkte knyttet til forklaringen, og til slutt sjekker de fasiten om de har svart riktig. 

Vi er glade for å kunne tilby God i norsk grammatikk, en svært nyttig utvidelse av God i norsk-serien fra Aschehoug.

Kjøp boka (vurderingseksemplar er ikke tilgjengelig):

https://skole.aschehoug.no/laremiddel/god-i-norsk/arbeidsbok-heftet-bokmal-a1_a2

Undervisningstips for å engasjere elevene

Last ned ferdig tilpassede figurer og maler og få tips til aktiviserende og utforskende læring med Aktivt klasserom.

Arbeid tverrfaglig med demokrati og medborgerskap

Demokrati og medborgerskap er ett av de tverrfaglige temaene både for de som jobber etter Kunnskapsløftet (LK20) og Læreplan i norsk for voksne innvandrere.

Prøv gratis

Bestill prøvelisens til Aschehoug univers i dag, og få full tilgang i 30 dager.