NORSK FOR BARNESKOLEN

Magi

Elevbøkene Magi A og Magi B er komplette lære- og arbeidsbøker for 1. og 2. trinn!

Elevbøkene Magi A og Magi B er komplette lære- og arbeidsbøker for 1. og 2. trinn!

Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...
Filtrer utvalget
Filter
Format:
Målform:
Filtrer utvalget
Filter
Trinn:
() ()
:
Fra kr 569
Filtrer utvalget
Filter
 1. Magi A Ressursbok
  oppdagende lese- og skriveopplæring
  Runar Ragnarson Brataas
  Magi A Ressursbok
  - oppdagende lese- og skriveopplæring
  Magi A Ressursbok legger vekt på at læreren er en prosessveileder, og at lese- og skriveopplæringen i størst mulig grad skal dra nytte av samarbeidslæring og læringsdialog. Det er disse elementene som danner grunnlag for elevenes individuelle arbeid.
  Magi A Ressursbok tar utgangspunkt i en balansert lese- og skriveopplæring og egner seg for både rask og saktere bokstavprogresjon.
  Magi A Ressursbok inneholder metodisk veiledning, tips og ideer til gjennomgang av hvert oppslag i elevboka og en rekke nyttige kopiark i farger: Skriftforming av ord og bokstaver, ord- og bildekort, trene på setninger, alfabetplansjer, oppdagende skriving, leseteater, lesespill, videre arbeid med bokstavene og mye mer. ALT du trenger til skolestart og bokstavopplæringen på første trinn!
  • Utgivelsesår: 06.08.2018
  • ISBN: 9788249219681
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Grunnskole 1-4
  • Format: Heftet
  • Sider: 240
  • Komponenttype: Lærerveiledning
  Magi A Ressursbok
 2. Magi B Ressursbok
  oppdagende lese- og skriveopplæring
  Runar Ragnarson Brataas
  Magi B Ressursbok
  - oppdagende lese- og skriveopplæring
  Magi B Ressursbok legger vekt på at læreren er en prosessveileder, og at lese- og skriveopplæringen i størst mulig grad skal dra nytte av samarbeidslæring og læringsdialog. Det er disse elementene som danner grunnlag for elevenes individuelle arbeid.
  Magi B Ressursbok tar utgangspunkt i en balansert lese- og skriveopplæring og egner seg for både rask og saktere bokstavprogresjon.
  Magi B Ressursbok inneholder metodisk veiledning, tips og ideer til gjennomgang av hvert oppslag i elevboka og en rekke nyttige kopiark i farger: Introduksjon av ulike lyder og strukturer i språket, grunnleggende lese- og skriveøvinger, oppdagende skriving med skriverammer, leseteater, fysiske aktiviteter og spill. ALT du trenger når elevene har lært bokstavene og skal ta neste steg!
  • Utgivelsesår: 05.03.2019
  • ISBN: 9788249219698
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Grunnskole 1-4
  • Format: Heftet
  • Sider: 240
  • Komponenttype: Lærerveiledning
  Magi B Ressursbok
 3. Magi C Ressursbok
  oppdagende lese- og skriveopplæring
  Magi C Ressursbok
  - oppdagende lese- og skriveopplæring
  Magi C Ressursbok legger vekt på at læreren er en prosessveileder, og at lese- og skriveopplæringen i størst mulig grad skal dra nytte av samarbeidslæring og læringsdialog. Det er disse elementene som danner grunnlag for elevenes individuelle arbeid.
  Magi C Ressursbok tar utgangspunkt i en balansert lese- og skriveopplæring og egner seg for både rask og saktere bokstavprogresjon.
  Magi C Ressursbok inneholder metodisk veiledning, tips og ideer til gjennomgang av hvert oppslag i elevboka og en rekke nyttige kopiark i farger: Mer skriveopplæring, oppdagende grammatikk og rettskriving. Arbeidet er fortsatt oppdagende og strukturert. Elevene øver på grunnleggende ferdigheter og utfolder seg i samarbeid og alene. Fysiske aktiviteter, spill, leseteater og aktiv læring står sentralt. ALT du trenger for det videre arbeidet med ord og begreper!
  • Utgivelsesår: 22.10.2021
  • ISBN: 9788249221851
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Grunnskole 1-4
  • Format: Heftet
  • Sider: 180
  • Komponenttype: Lærerveiledning
  Magi C Ressursbok
Oppdaterer... Oppdaterer...