Tilleggslitteratur

Nye Zeppelin

Nye Zeppelin er tilpasset rask bokstavinnlæring og har lesetekster og oppgaver på tre nivåer. Skjønnlitterære tekster og faktatekster gir kunnskap og stimulerer til nysgjerrighet og til lese- og skriveglede. Elevene oppmuntres til muntlige og skriftlige aktiviteter gjennom ulike oppgaver og verktøy. Nye Zeppelin er oppdatert og i samsvar med fagfornyelsen.

Kjøp Nye Zeppelin

Ukas ord 

Ukas ord gir elevene en lystbetont og systematisk trening i rettskriving og lærer dem gode strategier for å skrive riktig!

Kjøp Ukas ord

Leseforståelse 

Gir eleven trening i å lese varierte tekster av ulik vanskegrad, alle med oppgaver på ulike nivåer knyttet til de forskjellige aspektene ved leseforståelse!

Kjøp Leseforståelse

Språklære

Språklære er en serie bøker som gir et systematisk grunnlag for undervisningen i språklære på småskole- og mellomtrinnet. Den populære serien inneholder blant annet

  • oppdatert grammatikalsk terminologi

  • modernisert språk

  • oversiktlige oppslag

  • spreke illustrasjoner

Språklære behandler grunnleggende begreper innenfor grammatikk og setningslære som hører naturlig inn i barneskolen. Språklære skal gi elevene en større forståelse for oppbygningen av språket, hjelpe dem til å se sammenheng mellom grammatikalske former og rettskriving og gi støtte til fremmedspråkundervisningen.

Kjøp Språklære

Aha! Grunnleggende begreper

Dette er en bok for lærere, studenter og andre som er interesserte i barns læring. Boka gir en lettfattelig, men grundig innføring i Magne Nyborgs pedagogiske grunnlagstenkning. Den er dessuten en didaktisk veileder og en god støtte til lærere og andre brukere av elevbøkene Aha! Begripe med begreper.

Kjøp Aha!

Håndskrift

Håndskift-serien representerer en annerledes måte å jobbe med skriftforming på. Her får elevene øve på enten løkkeskrift eller stavskrift gjennom morsomme og utfordrende oppgaver der de må bruke både hodet og hånden.

Håndskrift sørger for at elevene får systematisk trening i hvordan de enkelte bokstavene formes og bindes sammen. Dette er nødvendig for å utvikle en funksjonell håndskrift. Etter hvert øver de på hele ord og tekster, først som innfylling, deretter som avskrift og til de skriver på egen hånd. Å lære seg skriftforming bør være morsomt og lystbetont. Tekstene og øvingene i heftet er derfor laget som morsomme historier, ordtak, gåter, lek med ord osv.

Håndskrift passer både for nybegynnere og de som allerede har begynt å jobbe litt med skriftforming.

Kjøp Håndskrift

Bokbussen

Bokbussene gir leseopplæring og leseglede! I bokbussene finner du bøker med temaer fra egen hverdag, fagtekster, fabulerende tekster, og skumle og spennende tekster. En rik og spennende bredde av forfattere, illustratører og temaer gir elevene en god litterær variasjon. Bøkene er delt i seks nivåer.

Kjøp Bokbussen

Magi

Magi gir elevene aktiv og oppdagende lese- og skriveopplæring. Åpne oppgaver, samlesing og individuell lesing, introduksjon av hver bokstav, grunnleggende lese- og skriveøvinger, fysiske aktiviteter, oppdagende skriving, spill og leseteater.

Kjøp Magi