NATURFAG

Solaris 1–7

Skaper naturglede gjennom lek, humor og fellesopplevelser i naturen.

Kjøp Solaris

Solaris 1–7 gir elevene

  • enkle forsøk, både ute og inne

  • gode forklaringer og åpne spørsmål

  • oppgaver med differensieringsmuligheter

  • naturfaget knyttet tett opp til elevenes hverdag


Utforskende aktiviteter
Gjennom utforskende aktiviteter blir elevene kjent med naturen, naturfenomenene, egen kropp og teknologi. Målet er at elevene skal forstå hvordan naturfagene angår dem. Elevene utforsker og er aktive i timene. I lærerveiledningen peker Solaris til andre fag for å oppfordre til tverrfaglig samarbeid.