KRLE

Store spørsmål 1–7

Skaper nysgjerrighet og undring gjennom åpne spørsmål og filosofiske samtaler.

Kjøp Store spørsmål

Store spørsmål 1–7 gir elevene

  • et muntlig og aktivt klasserom gjennom blant annet filosofisk samtale og diskusjoner

  • bred tilnærming til ulike religioner og livssyn

  • forståelse for demokrati og medborgerskap gjennom aktivitet og deltakelse

  • regler og rettigheter i et historisk og dagsaktuelt perspektiv


Åpne spørsmål og filosofiske samtaler
Læremiddelet oppfordrer til aktiv deltakelse og diskusjon slik at elevene får kunnskap om og forståelse for religioner og livssyn. Vi øver på å forstå vår egen plass i samfunnet og hvordan vi lever sammen på jorda. Læremiddelet legger til rette for inkludering, fellesskap og tilhørighet.

Store spørsmål tar utgangspunkt i dagsaktuelle tema i arbeidet med de store spørsmålene og viser hvordan faget er relevant for elevene i deres egen hverdag.