ENGELSK

Quest 1–7

Engasjerer elevene gjennom kreative oppgaver, språkleker og deltakende aktiviteter!

Kjøp Quest

Elevene får

  • språklæring med aktiviteter, lek og oppgaver

  • hverdagsengelsk med Everyday Practice

  • autentisk lydstøtte og rikt tekstmangfold på ulike nivå

  • gradvis økning i elevproduksjon, både skriftlig og muntlig

  • modellering av muntlig og skriftlig kommunikasjon

Systematisk progresjon
Quest inneholder lese- og skrivestrategier, og sørger for systematisk progresjon. Du får også med solid lydstøtte fra engelskspråklige barn og voksne. Quest skaper gode muligheter for både tverrfaglig og flerfaglig arbeid.


Elevnært innhold
Elevene får presentert varierte tekster i flere sjangre som bidrar til dybdelæring. Quest skaper interessante engelsktimer med aktive og deltakende elever.