Modus ‒ et nytt digitalt læremiddel til videregående skole

Tekst: Anette Brunvoll | Foto: Herman Ellegård

- Neste generasjons digitale læremidler sørger for å inkludere alle elever. Undervisningen blir variert og skaper engasjerende klasserom, sier Vera Haye Bjerga i Aschehoug. 

 

Modus er det nye heldekkende digitale læremiddelet fra Aschehoug som kommer for salg denne våren. Det består ikke av rigide læringsstier og opplegg, som mange er vant til fra lignende læremidler. Lærerne står fritt til å plukke akkurat det innholdet de trenger, og enkelt sette sammen med det de har fra før fra andre kilder.

Vera Haye Bjerga er produktsjef for videregående i Aschehoug. I disse dager er teamet med Bjerga i spissen, midt i prosessen med å utvikle et nytt heldekkende digitalt læremiddel. Sammen på laget har hun med seg redaktører, innholdsprodusenter, innholdsutviklere, forfattere, utviklere og designere. Aschehoug vil fortsette å produsere bøker og det digitale ressursene til bøkene vil fortsette å være tilgjengelig i Aschehoug univers. Men er digitale læremidler fremtiden?

- Vi jobber med å utvide verktøykassen som kan bidra til engasjerende klasseromsundervisning og gjøre det attraktivt å lære. Bøker skal vi fortsette å produsere, men vi ønsker vi å tilby et heldekkende digitalt læremiddel der vi dekker alle kompetansemål innenfor et fag. Det er tilpasset varierte undervisningssituasjoner og utforskende læringsmiljøer, både digitalt og sammen med fysiske lærebøker, forklarer Bjerga.

- Vi ønsker å inspirere til engasjerende skolehverdager, med læremidler som er brukervennlige, legger Ina Aschim til. Hun er tjenestedesigner og har et ekstra øye for at det de lager skal være enkelt å bruke. 

Læring på elevenes premisser

Det har vært mye medieoppslag om digitalisering i skolen og mobilfri skole. Men hvordan påvirker det utvikling av bøker og digitale læremidler fremover? 

- Vi ser at det er hensiktsmessig å benytte digitale tjenester på noen områder som vi ikke får til analogt. Det er rett og slett flere muligheter for å tilpasse faglig innhold til ulike behov, forklarer Bjerga.

I videregående er en elev på mobil og PC gjennom hele dagen. Unge i dag blir lett distrahert og har vanskeligheter med å konsentrere seg. Men istedenfor å ta vekk mobiler og digitale flater i skolen, så handler skolen om å formidle kunnskap og forberede elevene på livet etter skolen.  

- Skjerm kan legge til rette for en mer dynamisk og visuell tilnærming. Alle elever har ulike måter å lære på, noen foretrekker å lytte, mens andre vil heller lese selv, sier Aschim.

Elever skal fortsette å lese, skrive og tenke. De skal utforske og anvende kunnskap, men innlæringsprosessen kan gi utfordringer for læreren. Med 30 elever i klassen, hvordan tilrettelegger man for 30 ulike læringspreferanser? 

- Vi er veldig bevisste på balansen mellom det digitale og det analoge, og bruker skjerm der det fremmer læring og mestring for elevene, forklarer Bjerga.

Vi utnytter det digitale der det har sine fordeler samtidig som man også skal jobbe uten skjerm når det er mest hensiktsmessig.

Vera Haye Bjerga.

Utgir smakebiter for test

Behovene til lærerne og elevene har vært førende for Aschehoug for å utvikle Moduset heldekkende digitalt læremiddel. For å få innsikt i hvilke behov som må dekkes har teamet på videregående gjennomført intervjuer, spørreundersøkelser og sett på brukeradferd hos lærere, elever, skoleledelse og bibliotekarer i videregående skole. Denne våren vil teamet gi enkelte lærere og elever tilgang til noen temaer i norsk og matematikk, og evaluere hvilke grep de skal gjøre for å utfylle behovene til brukerne videre.

- Ved å slippe ekte brukere inn tidlig i prosessen kan vi oppdage nye behov og gjøre justeringer underveis etter hvert som vi lærer mer om hvordan de bruker innholdet i undervisningen, sier Bjerga.

Et viktig aspekt av designprosessen er det som skjer etter lansering.

Aschim forklarer at de ønsker dialog og tilbakemeldinger fra brukere i tiden fremover slik at de kan justere underveis.

- Hensikten med å få ut noen smakebiter tidlig i prosessen er å skape situasjoner for å teste i reell bruk som gir oss pålitelige resultater. Dette gir oss en pekepinn på hva som fungerer og hva som ikke fungerer før vi utvider tilbudet med flere temaer og fag, sier Aschim.

Lav leseutholdenhet blant ungdommer

Mange elever i dag sliter med å lese lengre tekster og holde konsentrasjonen. Dette er et kjent problem som bekymrer både foreldre og lærere. Men handler konsentrasjonsvanskene om at innholdet ikke vekker interesse? 

- Vi har gjort en del designgrep for at det skal være attraktivt for elevene og at de klarer å holde konsentrasjonen lenger, beskriver Aschim. 

Vi har jobbet mye med den visuelle fremstillingen og estetikken slik at brukerne får en god opplevelse og får lyst til å bruke innholdet.

Kan du holde konsentrasjonen bedre ved hjelp av gode brukeropplevelser?

- Vi tar tydelige grep for å holde fokuset til eleven og begrense kognitiv overbelastning, med læringsressurserne som åpner seg over hele skjermen. Elevene skal bli oppfordret til å stoppe opp og reflektere, i tillegg fjerner vi unødvendig navigasjon, forklarer Bjerga. 

Bøker og digitale læremidler må være attraktive og appellerende for å holde på motivasjonen. Men hvordan kan læremidler hjelpe læreren til å tilpasse undervisningen til ulike elevers forutsetninger? 

- Digitale læremidler må oppleves attraktive slik at motivasjonen for å tilegne seg kunnskap øker. Her har det digitale noe for seg, sier Aschim.

Aschehoug utvider tilbudet

I Aschehoug står samfunnsoppdraget sterkt og har hele tiden pekt mot å støtte læreren og være der for elevene gjennom videregående skole, der alle elever føler mestring.

- Vi skal formidle kunnskap som engasjerer og motiverer til læring. Det er hele drivkraften bak hvorfor vi velger å lage et heldekkende digitalt læremiddel, sier Bjerga.

Så hva er veien videre?

Vi starter med to fag, med noen utvalgte temaer innen hvert fag og utvider gradvis med flere fag og mer innhold til hvert fag, sier Bjerga.

Er du interessert i å teste Modus?

Registrer deg her

Inspirere til læring i videregående

Sammen med læreren gjør vi elevene rustet for livet og framtiden med et nytt heldekkende digitalt læremiddel for videregående

Bruken av bok og skjerm bør variere

Vi inviterte professor Marte Blikstad-Balas, Arbeiderpartiets Hoda Imad og lektor Øyvind Gilleberg Stensli til debatt. 

Nytt heldigitalt læremiddel på trappene for videregående skole

- Vi prøver ikke å løse hele undervisningssituasjonen, men gjøre hverdagen inspirerende og enklere for lærere og elever, sier Jesper Havrevold

Oliver Lovrenski tilbake i klasserommet

Oliver Lovrenski (20) har gjort braksuksess med sin første bok, Da vi var yngre. Dagen etter at han mottok Bokhandlerprisen, som tidenes yngste, er han på sitt første skolebesøk.