Foto: Herman Ellegård

Forstå den fysiske naturen med matte?

Tekst: Helge Holden, Institutt for matematiske fag, NTNU. Leder av Abelkomiteen og tidligere leder av Abelstyret 

Hva bruker vi matte til? Hvilken relevans har det for livet etter skolen? Mange elever synes det er vanskelig å forstå hvordan anvende avansert matematikk i det virkelig liv. Så hvordan engasjerer og motiverer vi elevene? 

Markeringer som Abelprisen er med på å minne oss på hva matematikken hjelper oss med å forstå og hva vi bruker matematikken til. Matematikk er ikke bare en utregning, en ligning eller forståelse av mengder. Matematikk gir oss verktøy til hvordan vi kan forutsi og forklare naturlovene og den fysiske verden vi lever i. Det matematiske forskningsfeltet er bredt, men det er likevel enkelte forskere som utmerker seg for fremragende bidrag. Luis Caffarelli er en av dem. I Abelpris ånd inspirerer han og bidrar til å vekke engasjement og interesse for matematikk. 

Abelprisen vekker interessen for matematikk

Abelprisen ble etablert av regjeringen i 2002, og den første prisen ble delt ut i 2003. Prisen er selvsagt oppkalt etter Norges fremste matematiker, Niels Henrik Abel (1802–1829). I motsetning til alle andre internasjonale priser så har Abelprisen et dobbelt formål. I tillegg til utdelingen av en årlig Abelpris, skal også prisen være med på å stimulere interessen for matematikk hos barn og unge. Blant annet støtter Abelprisen den årlige Abelkonkurransen for videregående skolen, og Unge Abel for elever i grunnskolen. I tillegg gis det årlig ut en pris til en fremragende matematikklærer, og prisen er oppkalt etter Bernt Michael Holmboe, som var Abels lærer og som oppdaget hans matematiske begavelse. Abelprisen er på 7,5 millioner kroner. 

Abelprisen 2023 til Luis Caffarelli

Luis Caffarelli (f. 1948) ble født og vokste opp i Buenos Aires, Argentina. Han avla sin PhD ved Universitetet i Buenos Aires i 1972. Etter det flyttet han til USA, og han har hatt hele sin karriere ved forskjellig amerikanske institusjoner. Han startet i Minnesota, og der ble grunnlaget for hans utrolige karriere lagt. Etter det har han vært ved flere universiteter, blant annet ti år ved Institute for Advanced Study i Princeton (der Einstein var). Fra 1997 har han vært professor ved University of Texas i Austin. 

Abel Laureate Luis Caffarelli giving his lecture in Oslo 2023, Foto: Ola G. Sæther/AbelPrize

Caffarellis bidrag til matematikk

Caffarellis fagfelt er partielle differensialligninger. Mennesket har i uminnelige tider prøvd å forstå og forutsi oppførelsen til naturen rundt seg.

Helt fra Newtons og Leibniz’ dager har vi visst at differensialligninger er det rette verktøyet for å beskrive den fysiske naturen.  

Men vi vet at naturen ofte er uforutsigbar og vanskelig å forstå. Det er derfor lett å forstå at mange av de fundamentale spørsmålene fortsatt er ubesvarte. For differensialligninger prøver vi å finne ut om ligningene har løsninger i det hele tatt, og i tilfelle de har en løsning – er denne entydig?  Sist, men ikke minst, hvor «ville» eller irregulære er løsningene?  Dette er spørsmål som Caffarelli har studert på ulike ligninger. 

Differensialligning er en matematisk ligning som inneholder både en funksjon og en eller flere deriverte av denne funksjonen. Differensialligninger er en sentral del av matematisk analyse og brukes til å beskrive og løse en lang rekke viktige problemer på de fleste områder innen naturvitenskap og teknologi.

Kilde: Differensialligning, Store norsk leksikon

 

Hvordan utvikler is seg til vann?

Han har arbeidet mye med såkalte frie randverdiproblemer. Et eksempel er is som smelter til vann. Her er den frie overflaten den smeltende isoverflaten, og den skal beregnes.  Hvordan utvikler den seg? Et annet problem er når vann eller olje trenger gjennom et porøst medium, for eksempel jord eller petroleumsreservoar. Hvordan beveger overflaten til vannet eller oljen seg? Hvor uregelmessig er den?

Hvordan former en ballong seg når den blir presset mot en fast overflate?

Et annet problem er såkalte forhindringsproblemer. Et eksempel er når man presser et elastisk legeme mot en fast overflate – det kan være en tennisball som treffer banen eller en ballong som dyttes mot en vegg. Det er naturlig å spørre om hvordan ballen eller ballongen blir deformert, og dette er et meget vanskelig matematisk problem. 

Matematikk er et universelt språk, og samme matematikk kan benyttes på høyst ulike problemer.  Det har vist seg at Caffarellis arbeid på frie randverdiproblemer også kan benyttes innen matematisk finans. 

Caffarellis matematiske resultater er særpreget av en utrolig intuisjon som setter ham i stand til å identifisere kjernen i problemet, og hvordan man skal overvinne problemene.

Et av den vanskeligste problemer i matematikk gjelder ligningene som beskriver oppførselen til vann. En god modell for flyt av vann er de såkalte Navier-Stokes ligningene. Vi vet ikke om de har en matematisk løsning. Det er utlovet en belønning på én million amerikanske dollar for den som beviser at ligningene alltid har en løsning, eller det motsatte. Caffarelli, sammen med Kohn og Nirenberg (Abelprisvinner i 2015), viste allerede i 1982 at området der en løsning kanskje ikke eksisterer, må være svært lite, og ikke kan vare lenge. Men de kan ikke utelukke at et slikt område eksisterer. Selv førti år senere er det det beste resultatet vi har.

Caffarellis matematiske resultater er særpreget av en utrolig intuisjon som setter ham i stand til å identifisere kjernen i problemet, og hvordan man skal overvinne problemene. Samtidig har han en formidabel teknisk ferdighet som det er få forunt å ha. Han har mottatt en rekke av de mest prestisjefylte matematikkprisene. Her kan vi nevne Wolf-prisen og Shaw-prisen. 

Samarbeid fremmer nyskapning

Matematikk kan være en ensom aktivitet, og mange liker å arbeide alene på sine problemer. Men for Caffarelli er matematikk også en sosial aktivitet, og med over 130 samarbeidspartnere har han vist at man kan også gjøre fremragende matematikk som et team. 

Litteratur

Vi hadde ikke hatt noen Abelpris uten den Brageprisbelønnede Abel-biografien til Arild Stubhaug [3].  Hvorfor det forholder seg slik, kan man lese om i [1]. En vitenskapelig presentasjon over alle Abelprisvinnerne fra 2003 kan finnes i de fire bindene [2].

Referanser

[1] K.G. Helsvig: Ti år med Abelprisen – den manglende Nobelprisen i matematikk?  Historisk tidsskrift 92, nr 2 (2013) 261–289

[2] H. Holden og R. Piene (red.): The Abel Prize 2003–2007. The First Five Years, Springer, 2010; The Abel Prize 2008–2012, Springer, 2014; The Abel Prize 2013–2017, Springer, 2019; The Abel Prize 2018–2022, Springer, 2024.

[3] A. Stubhaug: Et foranskutt lyn. Niels Henrik Abel og hans tid, Aschehoug, 1996

 

Hvordan møte elevene på vg1?

Trivsel og tillit er nøkkelord som lærere på videregående jobber med når de tar imot nye elever i 1. klasse. Vi har snakket med to lærere...

Elever lærer programmering med sjakk

Bruk sjakk som et eksempel for å få elever til å tenke kreativt og arbeide med utforskning og problemløsning i informasjonsteknologi på videregående.

Skolebokprisen til mektig matematikkserie

Vi er stolte og glade for den anerkjennelsen denne prisen gir oss...

Hvordan bruke programmering i undervisningen i naturfag?

Se oppskrift på hvordan arbeide med programmering i naturfag i videregående. Simuler og utforsk virtuelle eksperimenter med klassen på 1-2-3.